Preimplantasyon Genetik Tanı PGT Nedir?

PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) Nedir? PGT tüp bebek uygulaması sırasında embriyoların genetik testi yapıldıktan sonra yalnızca sağlıklı olanların seçilip anneye transfer edilmesi işlemidir.

PGT’nin Avantajları

– Uygun olgularda tüp bebek uygulamasının başarısını arttırır.
– Gebelik oranını arttırır.
– Gebeliğin abortus (düşük) ile sonuçlanma riskini azaltır.
– Gebeliğin tıbbi sonlandırılma gerekliliğini azaltır.
– Çoğul gebelik oranını azaltır.
– Tekrarlayan başarısız IVF denemelerinin getirdiği ekonomik ve psikolojik yükleri azaltır.

PGT Önerilen Durumlar:

– 36 yaş ve üzeri yaştaki anne adaylarına
– İki veya daha çok tüp bebek uygulanmasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlere,
– Tekrarlayan erken gebelik kayıpları (düşükleri) olan çiftlere (translokasyon taşıyıcılığı dışı sebepli)
– Dengeli translokasyon taşıyıcısı çiftlere,
– Ailevi Akdeniz anemisi, Orak Hücre Anemisi, Kistik fibrozis, SMA gibi tanısı mümkün olan bazı tek gen hastalıkları yönünden risk taşıyan eşlere,
– Önceki gebeliklerinden genetik hastalıklı bir çocuk sahibi olan çiftlere,
– Anöploidili (kromozom bozukluğu bulunan) gebelik öyküsü olan annelere,
– TESE olguları (şiddetli erkek infertilitesi ile birlikte olan olgular).