AMH ile IVF Başarısı

Amh ile Ivf Başarısı ile Anti-müllerian Hormon AMH, Kadınlarda AMH’ın salgılanması anne karnında 36. haftada iken overlerde granülosa hücrelerinde başlar ve doğumdan sonra da menopoza girene kadar devam eder. Kadınlarda salgılanan AMH’nin görevi folikül seçimini düzenlenmesidir. Kadınlarda yumurtlama dönemi boyunca küçük preantral foliküller büyüyerek antral foliküllere dönüşür ve yumurtlama meydana gelir, bu aşamalardaki hızı ve seçiciliği AMH sağlar.

AMH ile IVF Başarısı

AMH’nin over rezervi belirlenmesinde FSH, E2 (östrojen), İnhibin-B gibi hormonlara göre çok daha güvenilir olduğu tespit edilmiştir. FSH ile etkileşmesi yok denilecek kadar azdır. AMH düzeyleri IVF’de over rezervini göstermesi ve over yanıtını belirlemesi açısından önemlidir. Çünkü; Aynı yaşta olan kadınlar arasında IVF tedavisine yanıt değişkendir.
Over uyarımından önce düşük/yüksek yanıt verebileceklerin ayırımı önemlidir.
Siklüs iptalinin azaltılmasında önemlidir.

AMH ile IVF sonrası canlı doğum tahmini yapılabilmektedir:
Özellikle genç yaşta olan zayıf yanıt vericilerin prognozu daha yaşlı olanlardan daha iyidir.
Çalışmalar, zayıf yanıt alınan bazı olgularda da gebeliğin başarıldığını göstermiştir.
Sonuçta IVF ile gebelik başarısında AMH’ın prediktif değerinin yaş ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.

AMH ile Menopoz Tahmini

Dünya genelinde menopoz yaşı 45-54, Türkiye’de ise 47-49 yaş arasındadır. Menopozda; over fonksiyonu yetersizdir, oosit ve primordiyal follikülleri tükenir, östrojen üretimi durur. Menopozda kalan follikül sayısı 1000-50 kadardır. Yapılan çalışmalar AMH düzeylerinin premenopozal dönemde oldukça düşük olduğunu veya son menstrüel peryottan 5 yıl önce tespit edilemez seviyede bulunduğunu göstermektedir.

Yaş spesifik DÜŞÜK AMH::::> menopoz yaşı KÜÇÜK
Yaş spesifik YÜKSEK AMH::::> menopoz yaşı YÜKSEK